Skip Navigation Linksماموریت ما

ماموریت ما...
 کاربرد محصولات صنایع حرارتی آپادانا،آن چنان گسترده است که بازار هدف این محصولات گسترده ای به اندازه ی تمامی کشور، دارد. به رغم اینکه توسعه محصولات حرارتی آپادانا، در ابتدا با هدف کاربرد در گلخانه ها صورت گرفته است، لیکن امروز، از مرغداری ها و دامداری ها گرفته تا سالن های ورزشی، مکان های آموزشی و اداری و مذهبی و بازار هدف محصولات ما بوده و این گستردگی در بازار هدف، عامل وسعت گستره نیازهای مشتریان خواهد بود. 

ما به خوبی به این امر واقفیم که خواسته و توقع مشتریان بخش های مختلف بازار، از محصولات ما، تا بدانجا گسترده است که در راستای پاسخ به این نیازها در گرد سازماندهی قدرتمند و سرمایه گذاری قابل توجه در بخش های طراحی تا خدمات پس از فروش خواهد بود. مثلا اگر مشتریان ما در اماکن مذهبی، ایمنی محصولات را مهمترین عامل و مولفه در انتخاب آن می شمارند؛ مشتریان ما در بیابان های دور از شهرها، که محصولات را در مرغداری های خود استفاده می کنند، قابلیت اطمینان به تداوم کار محصول را، عاملی مهمتر می شمارند! و صنایع حرارتی آپادانا، آماده پاسخگویی به گستره وسیع نیازها و الزمات مشتریان بوده، هست و خواهد بود و این مهم را، از طریق بررسی و بهینه سازی مستمر محصولات خود به انجام می رساند. اعتماد ما، آن است که فروش، نقطه آغاز تعهدات ما به مشتریان است و نه پایان آن؛ و از این رو است که بخش مهمی از صنایع حرارتی آپادانا، همواره مشغول بررسی محصولات بوده و بهینه سازی مستمر آن را، به صورت روندی دائمی به انجام می رسانند:


 بر اساس دیاگرام فوق واحد تحقیق و توسعه، ضمن ارائه محصولات جدید به بازار بر اساس نیازهای مشتریان در بازارهای مختلف، همه روزه به بررسی اطلاعات واحد خدمات پس از فروش پرداخته و شکایات احتمالی مشتریان را، بررسی می کند و راهکارهای فنی لازم را جهت بهینه سازی مستمر محصولات طراحی و اجرا می کند. از این رو است که می توان، ماموریت اساسی و بنیادین صنایع حرارتی آپادانا را، بهینه سازی و بهبود مستمر محصولات دانست! ما هر روز قدمی رو به جلو بر میداریم و این مهم، اصلی ترین ماموریت ما خواهد بود. از این رو است که ماموریت صنایع حرارتی آپادانا را می توان در یک جمله و به شرح ذیل خلاصه نمود:

 "همیشه و همواره یک قدم فراتر...!" 

"Always One Step Ahead...!"

©Sariran.comکلیه حقوق مادی و معنوی برای گروه ساریران محفوظ می باشد